Hvad er Space Clearing?

Space Clearing er afbalancering af den usynlige energi på et sted.

Begrebet Space Clearing blev “opfundet” af Denise Linn, som er pioner indenfor Feng Shui og space clearing, for over 40 år siden. Efterfølgende har navnet bidt sig fast, og bruges generelt om det at arbejde med forvandling af energien på et sted.

I Danmark forveksles ordet Space Clearing ofte med det at rydde op. Men oprydning er kun det første skridt i en Space Clearing proces. Selv om oprydning i sig selv kan være super forvandlende og opløftende, giver det ikke de transformerende resultater, som en Space Clearing proces, hvor energien renses helt bevidst og målrettet.

Hvornår bruges Space Clearing?

  • Før starten på et byggeprojekt. Her cleares selve matriklen, så der skabes fred og harmoni i forhold til områdets energier og tidligere brug af stedet.
  • Før du flytter ind i en ny bolig. Du har sikkert ikke lyst til at starte livet det nye sted i de tidligere beboeres energi. Boligen renses og der sættes en personlig intention for jeres nye liv i denne bolig.
  • Efter ulykker, sygdom, skænderier, skilsmisser og andre dramatiske begivenheder. Negative og tunge følelser som vrede, sorg og smerte sætter sig i boligen og vil påvirke beboerne negativt. En Space Clearing løfter den tunge energi, gør det lettere at trække vejret og genfinde glæden ved livet.
  • Når nye familiemedlemmer melder deres ankomst – ved fødsler eller adoption. Energien i hjemmet cleares med intention om en kærlig, fredfyldt og tryg start for det nye liv.
  • Når som helt du og din familie har brug for et løft. Space Clearing kan for eksempel bruges som en dybere forårsrengøring, ved solhverv, ved fødselsdage – eller bare når I føler, at der er brug for det.

Space Clearing konsultationer

Jeg tilbyder to forskellige Space Clearing processer: Matrikel Space Clearing og den personlige Space Clearing  proces i hele boligen (Elemental Space Clearing©).

Dit hjem kan blive et skønt, opladende fristed ♥

Matrikel Space Clearing

Matrikel Clearing er en kortere healingsproces, hvor jeg arbejder meditativt med energien på en matrikel. Alle steder har en energi, og denne energi er blevet påvirket af alt, hvad der tidligere er sket på stedet.

Det kan være, at der tidligere har ligget et andet hus, eller området har været udsat for forskellige traumatiske begivenheder, som har “sat sig” i stedets energi.

Processen clearer energien på et dybt niveau. Jeg kontakter stedets Spirit, områdets Deva og den unikke energi på matriklen. I processen forløses gamle progammer og energien omprogrammeres så den bringer lys, fred og harmoni.

Jeg går ind omkring forskellige flere potentielt forstyrrende mønstre, jordenergier og sender lys og healing til de energetiske krystalformationer, som findes over og under matriklen. Rensning af boligen er en del af processen, og her sker der en generel clearing og forløsning af bunden energi.

Resultatet af Matrikel Clearing kan fornemmes på flere planer. Stedet vil føles lettere, mere lyst og åbent. Jeres ideer og ønsker vil manifestere sig med større lethed og naturlighed. Længe planlagte projekter bliver pludselig til virkelighed. Børnene bliver gladere og hele familien får et følelsesmæssigt løft.

Sådan foregår en Matrikel Space Clearing

Denne clearing proces kan både foregå ved et besøg hos jer, eller jeg kan gøre det på afstand. Energi er uafhængig af tid og sted, og clearingen vil virke fint på afstand.

Det kan være en fordel at få mig på besøg, da det kan give mig flere konkrete informationer om energien, og hvad der er brug for. Men det er ikke nødvendigt for resultatet.

Processen foregår ved at jeg sidder stille i et rum i huset – eller hjemme hos mig selv – og mediterer/clearer. Jeg bruger lyd, æteriske olier, krystaller og andre remedier i processen,  til at forvandle og forankre den nye energier på matriklen.

Jeg får som oftest konkret information om ting, som I kan gøre efterfølgende for at styrke og fastholde den nye energi. Efter clearingen snakker vi sammen, og I får den info, jeg har modtaget.

Pris på Matrikel Space Clearing

Clearing med besøg hos jer på ca. 1 1/2 time:  1450 kr + kørsel (300 kr/time)

Clearing på afstand, inklusive indledende og afsluttende samtale: 1250 kr

Space Clearing af boligen – ny energi i alle kroge ♥

Space Clearing af boligen

Jeg er i øjeblikket under uddannelse i Elemental Space Clearing© hos Denise Linn. Dette er en proces, jeg længe har følt mig kaldet til at udføre, men jeg er først blevet klar til at gå dybere ind i den og tilbyde konsultationer her i 2018. Space Clearing processen vil rense, cleare og forny energien i hele din bolig. Den vil samtidig forankre den energi, som I har mest brug for mere af i jeres liv. Det kan for eksempel være at du/I ønsker mere kærlighed, fred, livsglæde, spiritualitet, overflod eller sundhed.

Sådan foregår et Space Clearing besøg

Inden Space Clearing besøg snakker vi sammen, så jeg lærer dig/jer at kende og får klarhed over, hvad det er for en energi, I ønsker i jeres bolig. Jeg vil høre, hvor I er nu, hvilke udfordringer I står I og hvad jeg kan hjælpe jer med at manifestere gennem denne Space Clearing.

Samtalen kan også foregå hjemme hos jer, hvis I bor i Aarhus/Randers/Djursland området. Selve Space Clearing processen sker på en aftalt dag, hvor I forinden har gjort godt rent og ryddet op, så meget det er muligt. Jo bedre I er forberedte, jo dybere vil processen blive. Der er også andre små ting, I kan have klar. Det snakker vi om.

Space Clearing processen vil løsne fastlåst energi, tilføre ny energi med fokus på jeres behov, og energien vil blive forankret gennem processen. Jeg skaber et “alter” i processen, specielt sat op til jer. Efter besøget vil i få et flot foto af jeres Space Clearing alter, som I kan hænge op i hjemmet, og som vil hjælpe til yderligere at forankre de nye intentioner.

Pris på  Space Clearing proces i boligen

I forbindelse med min certifikation i Elemental Space Clearing© skal jeg gennemføre en række konsultationer. Derfor er der intro-pris på Space Clearing konsultationerne, så du kan få mig på besøg for kun 1500 kr + kørsel (senere bliver prisen noget højere).

Ring eller skriv gerne allerede nu, hvis du vil skrives op til en Space Clearing i løbet af sommeren 2018, hvor jeg har intro-pris i en periode.