Hvad er Space Clearing?

Space Clearing omfatter afbalancering af den usynlige energi på et sted, udrensning af gammel, tung energi og forankring af nye, positive intentioner og energier.

Begrebet Space Clearing blev oprindeligt “opfundet” af Denise Linn, som er pioner indenfor Feng Shui og Space Clearing, for over 40 år siden. Efterfølgende har navnet bidt sig fast, og bruges generelt om det at arbejde med forvandling og fornyelse af energien i en bolig eller på en arbejdsplads.

I Danmark forveksles ordet Space Clearing ofte med det at rydde op. Oprydning er et vigtigt skridt i fornyelse af energien, stemningen, følelsen på et sted, og oprydning i sig selv kan være super forvandlende og opløftende.

NB: Disse former for Space Clearing er ikke blot en udrensning af ånder og afdøde. Jeg praktiserer en omfattende proces, som kaldes Elemental Space Clearing®, som renser og clearer alle mulige former for tung, gammel energi. Jeg tilbyder også en Co-creative Clearing af gamle programmer og installation af nye, opløftende energier i samarbejde med naturens spirits på stedet.

Space Clearing sletter gamle programmer og mønstre

Space Clearing er en dybere proces, hvor energien renses helt bevidst og målrettet. Space Clearing processen svarer lidt til at slette gamle programmer på en computer og derefter installere et nyt, opdateret system, som kan give det ønskede resultat.

Gamle programmer kan være tanke- og følelsesmønstre, som er blevet gentaget i boligen, enten af nuværende eller tidligere beboere. Det man ønsker at slette kan være mønstre og energi som handler om ufred, utryghed, fysisk eller psykisk vold, fattigdomsbevidsthed, mangelbevidsthed, frygt, fysisk sygdom, manipulation, ensomhed og så videre.

Hvis et sted er præget af sådan et gammelt energimønster kan det være svært for beboerne at komme videre, selv om man egentlig ønsker det og arbejder hen imod noget nyt. Det er som om mønstret sidder fast i væggene (og det gør de rent faktisk også).

Space Clearing installerer nye, positive programmer

En Space Clearing session nøjes ikke med at slette det gamle. Vi installerer samtidig nye programmer, så pladsen fyldes ud med ny, positiv energi. Det kan fx være kærlighed, velvære, intuitiv åbenhed, klar kommunikation, lethed, overflod, tryghed, fællesskabsfølelse, flow eller glæde.

På den måde får boligen eller arbejdspladsen, eller hvilket som helt sted vi arbejder med, en ny retning, en frisk energi, et positivt  blueprint. Og det kan mærkes, helt konkret.

Efter en Space Clearing vil stedet føles lettere, lysere og mere åbent. Farverne bliver klare, luften føles frisk, alting lyser med en ny energi. Livet vil have langt lettere ved at flyde i den retning, som man ønsker sig og tendensen til at sidde fast i gamle mønstre bliver langt mindre.

Hvornår bruges Space Clearing?

Generelt kan du vælge Space Clearing når som helst og hvor som helst, da der altid vil være energi, som kan forløses og forvandles.

Du kan selv cleare dit hjem løbende, for eksempel efter den ugentlige rengøring eller om morgenen før du starter din dag. Du kan for eksempel bruge en Space Clearing Mist, en klokke, en syngeskål eller et mantra.

Professionel Space Clearing kan anbefales når der er brug for en “hovedrengøring”  og når nye ting sker i livet, for eksempel:

  • Før starten på et byggeprojekt. Her cleares selve matriklen, så der skabes fred og harmoni i forhold til områdets energier og tidligere brug af stedet. Her anbefaler jeg at starte med Co-creative Clearing process. 
  • Før du flytter ind i en ny bolig. Du har sikkert ikke lyst til at starte livet det nye sted i de tidligere beboeres energi. Boligen renses og der sættes en personlig intention for jeres nye liv i denne bolig. Her anbefaler jeg begge clearing processer, men start gerne med Co-creative Clearing
  • Efter ulykker, sygdom, skænderier, skilsmisser og andre dramatiske begivenheder. Negative og tunge følelser som vrede, sorg og smerte sætter sig i boligen og vil påvirke beboerne negativt. En Space Clearing fjerner den tunge energi og sætter en ny retning, så det bliver lettere at trække vejret, komme videre og genfinde glæden ved livet. Her anbefaler jeg Space Clearing med intention. 
  • Når nye familiemedlemmer melder deres ankomst – ved fødsler eller adoption. Energien i hjemmet cleares med intention om en kærlig, fredfyldt og tryg start for det nye liv. Her anbefaler jeg Space Clearing med intention. 
  • Når som helt du og din familie har brug for et løft. Space Clearing kan for eksempel bruges som en dybere forårsrengøring, ved solhverv, ved fødselsdage – eller bare når I føler, at der er brug for det.

Jeg tilbyder to forskellige Space Clearing processer: 

Co-creative Clearing Process som retter sig mod energien på hele stedet (bygninger, have og andre områder) og hvor jeg samarbejder med naturens “spirit” på stedet med det formål at transformere tunge energier til højere vibrationer.  Læs mere her.

Personlig Space Clearing med Intention (Elemental Space Clearing) som er Space Clearing af alle rum i boligen med fokus på personlige intentioner og mål. Læs mere her.

Begge Space Clearing processer kan foregå med besøg på stedet eller på afstand (altså uden at jeg kommer på besøg).

Dit hjem kan blive et skønt, opladende fristed ♥