Skab balance og god energi i din hverdag

Når du skaber god energi i din bolig, vil det påvirke dit liv i en positiv retning.

Ubalancer i energien i dit hjem gør det svært for dig og din familie at opnå dine personlige ønsker. Uharmonisk energi, rod og energetiske aftryk fra fortiden gør vejen til fornyelser, ændringer og personlig udvikling unødvendigt lang.

Jeg hjælper dig på flere planer omkring dit hjem:

  • Oprydning og organisering af hjemmet eller enkelte rum.
  • Feng Shui balance i de naturlige elementer jord, vand, ild, luft og træ.
  • Feng Shui og personlig udvikling gennem visdommen om  boligens livsområder, kaldet bagua-kortet.
  • Afbalancerende energi-clearing af energien i og omkring jeres bolig.
  • Space Clearing konsultation med besøg,  hvor alle rum cleares og lades op med den energi, I har brug for.

 

Space Clearing tager sig af de de usynlige energier

Space Clearing er en proces, hvor vi arbejder med den usynlige, men meget mærkbare og konkrete, energi i og omkring boligen.

En Space Clearing konsultation renser og harmoniserer på mange niveauer, og kan være virkelig forvandlende og støttende for manifestation af de intentioner og ønsker, man har i sit liv.

Feng Shui er meget mere end smart boligindretning.

Visdommen bag Feng Shui og energien, som vi arbejder med, giver information om, hvordan dit liv er afspejlet i din bolig og hvordan du bliver påvirket af dine omgivelser.

Jeg kalder min Feng Shui metode for Joyful Feng Shui.

Mit mål med Feng Shui konsultationer og workshops er at vise dig vejen hen imod hvordan du indretter dit, så din bolig støtter dig i at blive den bedste udgave af dig selv.

God energi i din hverdag med Feng Shui og Space Clearing
God energi i din hverdag med Feng Shui og Space Clearing