Få balance og god energi i dit liv

Når du skaber god energi i din bolig, vil det påvirke dit liv i en positiv retning.

Ubalancer i boligen gør det svært at opnå dine personlige ønsker og gør vejen til fornyelser, ændringer og personlig udvikling unødvendigt lang.

Jeg hjælper dig på flere planer omkring boligen:

  • Oprydning og organisering af hjemmet eller enkelte rum.
  • Feng Shui balance i de naturlige elementer jord, vand, ild, luft og træ.
  • Feng Shui og personlig udvikling gennem visdommen om  boligens livsområder, kaldet bagua-kortet.
  • Afbalancerende energi-clearing af energien i og omkring jeres bolig.
  • Space Clearing proces hvor alle rum cleares og lades op med den energi, I har brug for.

Feng Shui er meget mere end smart boligindretning.

Visdommen bag Feng Shui og energien, som vi arbejder med, giver information om, hvordan dit liv er afspejlet i din bolig og hvordan du bliver påvirket af dine omgivelser.

Jeg kalder min Feng Shui metode for Joyful Feng Shui.

Mit mål med Feng Shui konsultationer og workshops er at vise dig vejen hen imod hvordan du indretter dit, så din bolig støtter dig i at blive den bedste udgave af dig selv.

Space Clearing tager sig af de de usynlige energier

Space Clearing er en proces, hvor vi arbejder med den usynlige, men meget mærkbare og konkrete, energi i og omkring boligen.

En Space Clearing konsultation renser og harmoniserer på mange niveauer, og kan være virkelig forvandlende og støttende for manifestation af de intentioner og ønsker, man har i sit liv.